Рампи за хранително-вкусова промишленост

Рампите за повишените хигиенни и температурни изисквания на производствените процеси и съхранение на стоките изискват продукти, които гарантират отлична термоизолация от външната среда и допускат непрекъснато почистване и измиване: изравнителни рампи с конструкция от поцинкована и неръждаема стомана, секционни врати с алуминиеви термоизолирани панели, бързодвижещи се врати с капаци от неръждаема стомана за вертикалните водачи и вала. 

Всички права запазени © 2016 Уейв Системс ЕООД