Автоматика, системи за мониторинг и контрол

Категории

АВТОМАТИКА, СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

За подобряване ефективността на вашите товаро-разтоварителни дейности ние предлагаме система за мониторинг и контрол, която оптимизира процесите чрез координация на трафика на камиони и операциите в складовете в реално време.

В складовата логистика заетостта на площите за товарене и разтоварване е от изключително значение, често камионите прекарват повече от 25% от времето си, чакайки за свободен терминал за претоварване.

Това прави управлението на терминалите важен фактор за ефективността на работата им. Затова ние предлагаме система, която ще намали разходите ви!

Целта на системата е да подобри времето за доставка, да увеличи материалните запаси и да намали оперативните разходи на складовете като по този начин улесни работата на специалистите във веригата за снабдяване.

Това е система, която показва статуса на терминала в реално време. Има функции за контрол и мониторинг на терминалите, но и възможност за вземане на решение за управлението на потока от камиони и за складирането на стоките (facility management). Това позволява да се увеличи ефективността на вашия склад както и да се намали времето, в което камионите изчакват да бъдат претоварени.

1) Контролен пункт – приема потока на камиони и ги насочва къде да бъдат пратени за товарене/разтоварване. Терминалът се резервира за камиона докато той пристигне и се освобождава в системата след като камионът потегли, което намалява рисковете за грешка при разпределението на свободните терминали.

2) Мониторинг – този модул показва с голяма точност времето, през което определен терминал е бил зает, колко пъти е разтоварвано и натоварвано от него. Това помага за точно планиране и оптимизиране на терминалите, отчитайки техните параметри. Освен това е и най-добрият начин за анализ на потока от стоки и камиони.

3) Сервиз – модул за насрочване на сервизно обслужване или ремонт. Терминалите могат да бъдат резервирани за сервизиране или ремонт, тази информация се показва в контролния пункт в реално време и улеснява планирането на товаро-разтоварителната дейност. Операторът е сигурен, че ще насочи камионите към свободните терминали.

4) Сигурност – модул с охранителна и алармена система, която наблюдава, контролира и записва всяко отваряне на врата и действие по рампата.Всички права запазени © 2016 Уейв Системс ЕООД