Многовъжени сапани /паяци/ от полиестерни въжета

Категории

Произвеждат се на модулен принцип от компоненти с еднаква товароносимост и коефициент на сигурност. Многовъжените сапани от типа IRG имат за клонове рамена от кръгли безконечни въжета тип IRS, поставени в общ ръкав, а тези от типа VIRG – плоски полиестерни сапани.
Едновъжен

От безконечни въжета IRS

От Полиестерни сапани IDL

Товароносимост на ръкав общо

Отвор на куката в мм

t. t.
IRG 1-10
VIRG 1-10 1.0 1.0 20.5
IRG 1-20
VIRG 1-20 2.0 2.0 24.5
IRG 1-30
VIRG 1-30 3.0 3.0 29
IRG 1-40 VIRG 1-40 4.0 4.0 34.5
IRG 1-50 VIRG 1-50 5.0 5.0 34.5
IRG 1-60 VIRG 1-60 6.0 6.0 44

Двувъжен

От безконечни въжета IRS

От Полиестерни сапани IDL

Товароносимост на ръкав общо

Отвор на куката в мм

t. t.
IRG 2-14
VIRG 2-14 1.0 1.4 20.5
IRG 2-28
VIRG 2-28 2.0 2.8 24.5
IRG 2-42
VIRG 2-42 3.0 4.2 29
IRG 2-56 VIRG 2-56 4.0 5.6 34.5
IRG 2-70 VIRG 2-70 5.0 7.0 34.5
IRG 2-84 VIRG 2-84 6.0 8.4 44

Тривъжен

От безконечни въжета IRS

От Полиестерни сапани IDL

Товароносимост на ръкав общо

Отвор на куката в мм

t. t.
IRG 3-21
VIRG 3-21 1.0 2.1 20.5
IRG 3-42
VIRG 3-42 2.0 4.2 24.5
IRG 3-63
VIRG 3-63 3.0 6.3 29
IRG 3-84 VIRG 3-84 4.0 8.4 34.5
IRG 3-105 VIRG 3-105 5.0 10.5 34.5
IRG 3-126 VIRG 3-126 6.0 12.6 44

Четиривъжен

От безконечни въжета IRS

От Полиестерни сапани IDL

Товароносимост на ръкав общо

Отвор на куката в мм

t. t.
IRG 4-21
VIRG 4-21 1.0 2.1 20.5
IRG 4-42
VIRG 4-42 2.0 4.2 24.5
IRG 4-63
VIRG 4-63 3.0 6.3 29
IRG 4-84 VIRG 4-84 4.0 8.4 34.5
IRG 4-105 VIRG 4-105 5.0 10.5 34.5
IRG 4-126 VIRG 4-126 6.0 12.6 44


Документи

Всички права запазени © 2016 Уейв Системс ЕООД