Полиестерни сапани с метални накрайници E и ED

Категории

Предимство на този тип полиестерни сапани е равномерното натоварване на носещата полиестерна лента, а оттам по-дългия им живот. Те могат да бъдат с еднотипни халки тип Е, а в случай на захват чрез промушване - на единия край тип Е, а другия край тип ED.

Наимено-
вание
Широчина на
лентата в мм.

Товароно-
симост в кг.

Размери

Тегло в
кг.

d b t
E 10
30
1000 13 35 100 0.35
E 20
60
2000 16 75 130 0.66
E 30 90 3000 18 105 140 0.99
E 40 120 4000 22 130 130 1.60
E 50 150 5000 26 170 170 2.80
E 60 180 6000 26 190 220 3.00
E 80 240 8000 26 250 235 3.10

Наимено-
вание
Широчина на
лентата в мм.

Товароно-
симост в кг.

Размери

Тегло в
кг.

d b1 b2 t1 t2
E 10
30
1000 13 30 95 145 45 0.60
E 20
60
2000 16 60 115 165 55 1.00
E 30 90 3000 18 90 150 190 65 1.59
E 40 120 4000 22 120 195 240 85 2.90
E 50 150 5000 26 150 240 300 100 5.00
E 60 180 6000 26 180 270 315 110 5.20
E 80 240 8000 26 240 330 365 110 5.40


Документи

Всички права запазени © 2016 Уейв Системс ЕООД