Товарозакрепващи механизми от вериги

Категории

Тип Размер
верига
mm

Номинално
усилие
на опън
daN

Разрушаващо
усилие
daN

Стандартна
дължина
mm

Тегло
kg
ZKR 6 6 2200 4520 3000 5.25
ZKR 8 8 4000 8040 3000 11.60
ZKR 10 10 6300 12600 3000 14.70
ZKR 13 13 10000 21200 3000 21.15

ТЕГЛО НА ТОВАР ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ /кг/
ТИП ß = 45°-90°

ß = 30°-45°

МПС на колела

верижно МПС

ZKR 6
2200
1540 5500 8250
ZKR 8
4000
2800 8500 13000
ZKR 10 6300 4500 15000 25000
ZKR 13 10000 7000 22000 50000


Документи

Всички права запазени © 2016 Уейв Системс ЕООД