Съоръжения за повдигане и укрепване на товари

Съоръжения за повдигане и укрепване на товари

УЕЙВ СИСТЕМС ЕООД предлага на пазара пълна гама съоръжения за повдигане и укрепване на товари.

Фирмата е производител на въжета и сапани от полиестер и от стоманено въже със запресовани уши, както и на колани за укрепване на товари.

Фирмата е директен вносител вносител на полиестерни и стоманени въжета, сапани, товарни вериги, куки, халки, шегели, захвати и др.

Предлаганите продукти са на утвърдени европейски производители и отговарят на НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, в сила от 18.10.2010 г., приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г., обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г.

Всички права запазени © 2016 Уейв Системс ЕООД