Сервизна дейност, техническа поддръжка и модернизация

 Сервизна дейност, техническа поддръжка и модернизация

Индустриалните врати, нивоизравнителните претоварни рампи и уплътняващите ръкави са част от вашия бизнес, но не им се обръща особено внимание докато работят безотказно.  В случай на повреда и престой обаче, се оценява тяхната важност за гладко протичане на логистичните процеси във фирмата.

БЕЗОТКАЗНАТА РАБОТА НА ТОВАРОРАЗТОВАРИТЕЛНИТЕ ТЕРМИНАЛИ Е СЪРЦЕВИНАТА НА НАШАТА РАБОТА.

Ние предлагаме широка гама дейности по сервизирането на индустриалните врати и претоварните, нивоизравнителни рампи. Нашият професионализъм и добре обучен технически персонал ще ви помогнат с бърза и точна експертна оценка. С помощта на оборудваните с инструменти и резервни части сервизни коли повечето повреди могат да се отстранят с едно посещение, спестявайки ви пари и ценно време.

Работим с малки предприятия с една или няколко индустриални врати и нивоизравнителни рампи, както и с големи логистични центрове с 24-часов режим. Препоръчваме на клиента най-подходящата сервизна програма, отчитайки специфичните му нужди. В състояние сме да сервизираме индустриални врати и претоварни рампи от всякакви марки и производители.

Чрез професионалната сервизна дейност и доброто познаване на вашия бизнес ние намаляваме експлоатационните разходи и увеличаваме работния ресурс на оборудването.

 Сервизна дейност, техническа поддръжка и модернизация
Предлагаме абонаментни сервизни програми, чрез които осигуряваме извършване на предписаните от производителите периодични технически прегледи и смяна на консумативи.

Препоръчваме модернизация на остаряло оборудване с цел повишаване на производителността и ефективността на вашия работа.

ИЗВЪРШВАМЕ БЕЗПЛАТНИ ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.

МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАШИТЕ ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КОРЕКТНОСТ, КОИТО ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВАШИЯ БИЗНЕС.

ОБАДЕТЕ НИ СЕ ОЩЕ ДНЕС ЗА ДА ОБСЪДИМ НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА ЗА ВАШИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ВРАТИ И НИВОИЗРАВНИТЕЛНИ ПРЕТОВАРНИ РАМПИ ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА!


Всички права запазени © 2016 Уейв Системс ЕООД