Рампи за логистични и дистрибуционни центрове

Изискванията към товаро-разтоварните рампи са специални поради високия трафик на входно-изходните потоци. Обособени са отделни зони за хранителните и нехранителните стоки, които са с различен температурен и противопожарен режим, което налага използване на специфични решения за тях. В хладилните зони се пролагат решения за осигуряване на повишена температурна изолация от външната среда. 

Всички права запазени © 2016 Уейв Системс ЕООД